CAPROCK Leonbergers announce its “A” Litter!
GCH Ulrike von Stutensee CGC “Rika”
and
GCH VL BoBev’s Runnin Down A Dream CD RA CGCA “Rutger”